3rd FL Forum
Larissa

6 September 2020
Divani Larissa Hotel

3rd FL Forum
Larissa

6 September 2020
Divani Larissa Hotel

Image

Κατόπιν επικοινωνίας με το υπουργείο Εμπορίου και τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, και την αποστολή του υπ' αριθμ. 3429 ΦΕΚ έκδοσης 14/08/20 θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όλες οι κοινωνικές εκδηλώσεις αναστέλλονται. Αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι τα Fora δεν θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης.

The Forum

Getting ready for the new school year?

Conditions may be different this time. Be prepared to handle teaching and learning situations in an unconventional manner.

Be prepared to deliver tuition live, synchronously and asynchronously.

The 3rd Foreign Languages Forum taking place at Divani Palace in Larissa on 6 September 2020, a unique event of its kind, will give teachers and FL school owners answers to many questions, will push their thinking and develop their skills.

Combined with the experience of the publishers’ representatives, the Forum guarantees a productive day just before the beginning of the new school year.

Take part in the 3rd Foreign Languages Forum, attend presentations and talks, inspect the latest published and digital materials at the Book Exhibition area and explore networking opportunities.
Image

The Forum

Getting ready for the new school year?

Conditions may be different this time. Be prepared to handle teaching and learning situations in an unconventional manner.

Be prepared to deliver tuition live, synchronously and asynchronously.

The 3rd Foreign Languages Forum taking place at Divani Palace in Larissa on 6 September 2020, a unique event of its kind, will give teachers and FL school owners answers to many questions, will push their thinking and develop their skills.

Combined with the experience of the publishers’ representatives, the Forum guarantees a productive day just before the beginning of the new school year.

Take part in the 3rd Foreign Languages Forum, attend presentations and talks, inspect the latest published and digital materials at the Book Exhibition area and explore networking opportunities.

Who is Speaking?

Maria Davou
Maria Davou is a teacher, teacher trainer, researcher and school owner in Athens, promoting innovation in education.
Maria DavouTeacher, Teacher Trainer, Researcher
Nikolaos Anagnostou
Nick is an ELT Area Manager of Express Publishing S.A in Greece and has been teaching English for Specific and Academic Purposes for 20 years at various private institutions focused on Lifelong Learning Programmes.
Nikolaos AnagnostouELT Area Manager of Express Publishing
Dr Marina Kollatou
Marina Kollatou has been teaching English for more than 30 years in Greek state schools and for the last two years in multicultural classes. She is a Senior High School Head teacher and President of English Teachers’ Association of Larissa.
Dr Marina KollatouState School Teacher
George Perdikis
George PerdikisMarketing Consultant, SUPER COURSE ELT PUBLISHING
Dr Konstantinos Georgakas
Ο Δρ Κωνσταντίνος Γεωργάκας είναι σύμβουλος επιχειρήσεων με ειδίκευση στους τομείς των πωλήσεων, του marketing, της εξυπηρέτησης πελατών, του management, του Ανθρώπινου Δυναμικού, της επικοινωνίας και της εκπαίδευσης.
Dr Konstantinos GeorgakasMarketing & Business Consultant
Yiannis Kosmopoulos
Ο Γιάννης Κοσμόπουλος ασχολείται με τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Δυσλεξία από το 1992 τόσο σε επίπεδο μελέτης των Μαθησιακών Δυσκολιών όσο και με την αξιολόγηση και την παρέμβαση.
Yiannis KosmopoulosSpecial Needs Educator, Teacher Trainer
Popi Revissiou
Kalliopi Revissiou is a teacher, Language School Owner and Chair of PALSO Larissa.
Popi RevissiouFLS Owner, Teacher, PALSO Larissa Chair
Anne Leventeris
Anne LeventerisSeminar Department Manager, Burlington Books

Who is Speaking?

Who is Speaking?

Maria Davou
Maria Davou is a teacher, teacher trainer, researcher and school owner in Athens, promoting innovation in education.
Maria DavouTeacher, Teacher Trainer, Researcher
Dr Konstantinos Georgakas
Ο Δρ Κωνσταντίνος Γεωργάκας είναι σύμβουλος επιχειρήσεων με ειδίκευση στους τομείς των πωλήσεων, του marketing, της εξυπηρέτησης πελατών, του management, του Ανθρώπινου Δυναμικού, της επικοινωνίας και της εκπαίδευσης.
Dr Konstantinos GeorgakasMarketing & Business Consultant
Dr Marina Kollatou
Marina Kollatou has been teaching English for more than 30 years in Greek state schools and for the last two years in multicultural classes. She is a Senior High School Head teacher and President of English Teachers’ Association of Larissa.
Dr Marina KollatouState School Teacher
Yiannis Kosmopoulos
Ο Γιάννης Κοσμόπουλος ασχολείται με τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Δυσλεξία από το 1992 τόσο σε επίπεδο μελέτης των Μαθησιακών Δυσκολιών όσο και με την αξιολόγηση και την παρέμβαση.
Yiannis KosmopoulosSpecial Needs Educator, Teacher Trainer
Popi Revissiou
Kalliopi Revissiou is a teacher, Language School Owner and Chair of PALSO Larissa.
Popi RevissiouFLS Owner, Teacher, PALSO Larissa Chair
Anne Leventeris
Anne LeventerisSeminar Department Manager, Burlington Books
Nikolaos Anagnostou
Nick is an ELT Area Manager of Express Publishing S.A in Greece and has been teaching English for Specific and Academic Purposes for 20 years at various private institutions focused on Lifelong Learning Programmes.
Nikolaos AnagnostouELT Area Manager of Express Publishing
George Perdikis
George PerdikisMarketing Consultant, SUPER COURSE ELT PUBLISHING

Featured Presentations

Tests, tests, tests: which one is good for my students?

In a highly competitive exam-prep environment, school owners and teachers get lost as to which test to choose for their students. In this talk, we will critically ex-plore the role of high-stakes exams in our context and set out criteria for choosing the best-suited for our students.

Maria Davou, Teacher, Teacher Trainer, FLS Owner, Researcher

Δουλεύοντας με μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες χρειάζονται μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για να διευκολυνθούν και να αποκτήσουν θετική εικόνα για τη γνώση. Δουλεύοντας με τους παραπάνω μαθητές ένας εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ενημερωμένος για όλα τα θέματα και να μπορεί να τους προσεγγίσει αποτελεσματικά.

Γιάννης Κοσμόπουλος, Ειδικός Παιδαγωγός

Multicultural classes: a new challenge for Greek schools

There is a large and growing number of children of different languages and cultures entering our schools. Schools are increasingly educating not only children who are themselves migrants or second generation immigrants but also refugees from countries like Syria, Afghanistan, Iraq or Congo. • How does the traditionally monolingual Greek school respond to this new situation? • How has the teacher’s role changed or needs to change in such a diversified school environment? • What qualities and skills should language teachers possess to meet the needs of a diversified student population?

Kollatou Marina, State School Teacher

Failing to Learn vs Learning to Fail

With so many different teaching methods and the acknowledgement and study of several learning styles along with all the technologically advanced tools learning is failing. Is failing to learn, in itself, a useful path to learning? How important is psychological safety to high performance? Accepting mistakes with a view to learn and improve.

Revisiou Kalliopi, FLS Owner, Teacher, PALSO Larissa Chair

For FLS Owners only!

Build and establish your school’s identity - Μόνο για ιδιοκτήτες ΚΞΓ

The process of starting a business involves some key steps e.g. from choosing a business name to selecting a business structure. However the decisions you make about the words and visuals that represent your business and mold its identity, set the foundation for successful survival. Because like you, your business is a living, breathing thing, and requires care and nurturing to ensure its success.

Maria Davou, Teacher, Teacher Trainer, FLS Owner, Researcher

Financial Intelligence: Για Βιωσιμότητα & Κερδοφορία

Στην ομιλία θα αναλύσουμε τη χρησιμότητα των καθημερινών χρηματοοικονομικών όρων & αριθμών, την αξιοποίηση των πληροφοριών και την «ανακάλυψη» της καμουφλαρισμένης πραγματικότητας που κρύβεται πίσω από τα νούμερα κλπ. Το ζητούμενο σε ένα ΚΞΓ, είναι να έχουν οι ιδιοκτήτες γνώση & ενημέρωση επί των χρηματοοικονομικών, όπως π.χ. «revenue, profit, cost of goods & services, cash flow expenses» κλπ, ώστε να οδηγούνται σε ορθότερες αποφάσεις για την επιβίωση & κερδοφορία του ΚΞΓ.

Δρ. Κωνσταντίνος Γεωργάκας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Timetable of presentations

Αίθουσα Aristotelis 3

09:00-10:00

Registration

Due to COVID restrictions you are kindly requested to have a copy of your registration information, in print or in your mobile phone, available during your visit at the FL Forum. The QR code which is displayed on your ticket will be scanned as you enter and exit the book exhibition
 

09:00-10:00

10:00-10:40

Tests, tests, tests: which one is good for my students?

Maria Davou, Teacher, Teacher Trainer, FLS Owner, Researcher
In a highly competitive exam-prep environment, school owners and teachers get lost as to which test to choose for their students. In this talk, we will critically explore the role of high-stakes exams in our context and set out criteria for choosing the best-suited for our students.

10:55-11:45

BURLINGTON BOOKS

Anne Leventeris, Seminar Department Manager 
Burlington Mindset B1, B1+ and B2 is the ideal exam preparation coursebook series for mixed ability classes. It contains engaging tasks and topics which challenge students to stretch their cognitive abilities. The series is fully up-to-date with the ECCE 2021 changes!  Interactive students' components are now available for online lessons!

10:55-11:45

12:00-12:40

Multicultural classes: a new challenge for Greek schools

Dr Marina Kollatou, State School Teacher

There is a large and growing number of children of different languages and cultures entering our schools. Schools are increasingly educating not only children who are themselves migrants or second generation immigrants but also refugees from countries like Syria, Afghanistan, Iraq or Congo.

 • How does the traditionally monolingual Greek school respond to this new situation?
 • How has the teacher’s role changed or needs to change in such a diversified school environment?
 • What qualities and skills should language teachers possess to meet the needs of a diversified student population?

12:55-13:20

EXPRESS PUBLISHING

Nikolaos Anagnostou, ELT Area Manager of Express Publishing S.A in Greece

 • The Revised Michigan ECCE & ECPE, May 2021:An overview of the changes & new materials to help prepare students for the new exams.
 • I Wonder Pre-Junior: Online or in class, Wonder is the beginning of wisdom! An amazing, brand new Pre-Junior course with a unique combination of innovative tools to allow full exploitation of course content online, in class, or both!

12:55-13:20

14:40-15:05

EXPRESS PUBLISHING

Nikolaos Anagnostou, ELT Area Manager of Express Publishing S.A in Greece

 • New Age, New Norms, New Tools: A unique LMS Platform for the digital classroom! Express Digibooks is the only gamified platform that can be used online and offline, at all levels! Track students’ progress, communicate effectively with parents, motivate your learners and bring your classes into the future!
 • The Flibets: A new learning galaxy for preschoolers! The Flibets take your students to an amazing new world of learning through exploration and play!

 

15:20-16:00

Failing to Learn vs Learning to Fail

Popi Revissiou FLS Owner, Teacher, PALSO Larissa Chair
With so many different teaching methods and the acknowledgement and study of several learning styles along with all the technologically advanced tools learning is failing.  Is failing to learn, in itself, a useful path to learning? How important is psychological safety to high performance? Accepting mistakes with a view to learn and improve.

15:20-16:00

Αίθουσα Kleoniki

09:00-10:00

Registration

Due to COVID restrictions you are kindly requested to have a copy of your registration information, in print or in your mobile phone, available during your visit at the FL Forum. The QR code which is displayed on your ticket will be scanned as you enter and exit the book exhibition.

09:00-10:00

10:55-11:45

SUPER COURSE ELT PUBLISHING

Γιώργος Περδίκης, Marketing Consultant, SUPER COURSE ELT PUBLISHING
Τεχνολογία στην εκπαίδευση – Πώς η τεχνολογία έγινε ένα βασικό εργαλείο στην εκμάθηση των αγγλικών

 • Ιστορική αναδρομή
  Η τεχνολογία στην εκμάθηση των αγγλικών στην πορεία του χρόνου.
 • Interactive whiteboard
  Πλούσιο τεχνολογικό υλικό (3D Animation, Reading & Grammar Videos, games), που εντυπωσιάζει τους μαθητές!
 • i-book / Smartphone & Τablet Applications

Παίζουμε μαθαίνοντας ή μαθαίνουμε παίζοντας;

 • Talking Pen
  Τώρα με το Talking Pen η ανάγνωση και η μάθηση γίνονται παιχνίδι!
 • AR
  Και τα βιβλία … ζωντανεύουν!
 • VR
  Ταξιδέψτε χωρίς να κουνηθείτε από τη θέση σας!

Θα διανεμηθούν ΔΩΡΕΑΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

12:00-12:40

Build and establish your school’s identity

Maria Davou, Teacher, Teacher Trainer, FLS Owner, Researcher
The process of starting a business involves some key steps e.g. from choosing a business name to selecting a business structure. However the decisions you make about the words and visuals that represent your business and mold its identity, set the foundation for successful survival. Because like you, your business is a living, breathing thing, and requires care and nurturing to ensure its success. This talk will focus on tools and practical tips for school owners to help them build and establish their school’s identity and connect with current and potential clients.

12:00-12:40

13:45-14:25

Financial Intelligence: Για Βιωσιμότητα & Κερδοφορία

Dr Konstantinos Georgakas, Marketing & Business Consultant
Στην ομιλία θα αναλύσουμε τη χρησιμότητα των καθημερινών χρηματοοικονομικών όρων & αριθμών, την αξιοποίηση των πληροφοριών και την «ανακάλυψη» της καμουφλαρισμένης πραγματικότητας που κρύβεται πίσω από τα νούμερα κλπ. Το ζητούμενο σε ένα ΚΞΓ, είναι να έχουν οι ιδιοκτήτες γνώση & ενημέρωση επί των χρηματοοικονομικών, όπως π.χ. «revenue, profit, cost of goods & services, cash flow expenses» κλπ, ώστε να οδηγούνται σε ορθότερες αποφάσεις για την επιβίωση & κερδοφορία του ΚΞΓ.

15:20-16:00

Δουλεύοντας με μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Yiannis Kosmopoulos, Special Needs Educator, Teacher Trainer
Οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες χρειάζονται μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για να διευκολυνθούν και να αποκτήσουν θετική εικόνα για τη γνώση. Δουλεύοντας με τους παραπάνω μαθητές ένας εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ενημερωμένος για όλα τα θέματα και να μπορεί να τους προσεγγίσει αποτελεσματικά.
Θα πρέπει να ορίζει ποιοι είναι οι γενικοί και ποιοι οι ειδικοί στόχοι που πρέπει να πετύχει. Σε ποια θέματα πρέπει να δώσει προτεραιότητα και σε ποια πρέπει να επικεντρωθεί. Για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρέπει να επιλεγεί και να προετοιμαστεί  το κατάλληλο υλικό που θα χρησιμοποιήσει στην παρέμβαση. Στην παρουσίαση αυτή θα εξετάσουμε πώς πρέπει να δουλεύουμε με μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, τι πρέπει να προσέξουμε, ποιες τεχνικές είναι οι καταλληλότερες και πώς πρέπει να τις εφαρμόσουμε. Θα εξετάσουμε επίσης και πρακτικές περιπτώσεις ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες.

15:20-16:00

Participating Companies

Andrew Betsis – Collins ELT
Πύργου 31, 185 42 Πειραιάς – 2104118894 – www.andrewbetsiselt.gr

Archer Editions
Αγίου Δημητρίου 19, 173 43 Αγ.Δημήτριος – 2109803293 – www.archereditions.com

Burlington Books
Παπαστράτου 12, 185 45 Πειραιάς – 2109767888 – www.burlingtonbooks.com

Deportivo Publishing
Λεωφ.Μεσογείων 205 – 115 25 Αθήνα – 2112135782 - www.deportivopublishing.com

ELT NEWS
Αγ.Γεωργίου 74, 154 51 Νέο Ψυχικό – 2106712991 – www.eltnews.gr

EXAMS CERT, Training and Certification Services
Ηρούς 4, - 104 42 Αθήνα - 210 3810330 - www.examscert.edu.gr

Express Publishing
Μακμίλλαν 3-5, 111 44 Αθήνα – 2102120800 – www.expresspublishing.gr

MSU, Anatolia College
Τζον Κένεντι 60, 555 35 Πυλαία - 2310398369 - www.anatolia.edu.gr

Supercourse Publishing
Λαοδικίας 1, 591 00 Βέροια - 2331073777 - www.supercourse.gr

Webooks
Αγ.Γεωργίου 74, 154 51 Νέο Ψυχικό – 2106722647 – www.webooks.gr